Sny – jak pochopit jejich skrytý význam?

Předplatné Předplatné
minut čtení 30-40 minut čtení
Náročnost Náročnost: Lehká

„Jel jsem na pracovní cestu někam k moři. Bylo tam překrásně. Vůbec jsem ale nemohl pracovat, protože jsem si pořád říkal „kdyby to tak viděla manželka, té by se tady líbilo.“ Chtěl jsem jí poslat pár fotek, ale nešlo to, záběr vždy něco pokazilo …“ líčil svůj sen Ivan.

„… a uprostřed lesa jsem pak našel nějakou kůlnu nebo hájovnu, kde byla spousta zvířat. Jeleni. Všichni byli mrtví… Alespoň jsem si to myslel, možná, že jenom spali. Dostal jsem strach a vyšel ven…“zdálo se Martinovi.

„Takový srandovní chlapík z našeho města se snažil ukočírovat, zkrotit ptáka, aby si sedl na hladinu. Vzpouzel se, ale svázali mu křídla. Byl to bájný, barevný pták, majestátní. Snažili se ho dostat konstrukcí na koráb, který tam kotvil,“ popsala svůj první terapeutický sen Anna.

Zdají se Vám sny? Mají děsivý průběh, jsou erotické, zmatené nebo úplně všední? Anebo si sny vůbec nepamatujete? Vypovídají sny nebo jejich nepřítomnost něco o nás samotných? Jsou sny jen „drobky pod stolem“ všedního dne, nesmyslný produkt spícího mozku nebo mají naopak skrytý význam? Jako psychodynamický psychoterapeut jsem přesvědčený o platnosti třetí varianty. Vidím v nich důležitý prostředek k pochopení hlubších utajených částí našeho já. Některé názory Sigmunda Freuda byly opraveny nebo doplněny, ale psychoanalyticky smýšlející terapeuti se stále hlásí k jednomu z jeho nejcitovanějších bonmotů: „Sen je královská cesta do nevědomí.“ Pokud s tímto pohledem nesouhlasíte, není již třeba dále číst. Ostatním zájemcům o význam snů v následujícím textu nabídnu důkazy platnosti Freudova tvrzení skrze možný výklad tří úryvků výše uvedených snů a jednoho navrch. Pozastavíme se nad možnými příčinami, proč vůbec sny existují. Dále popíšu postupy, jak se jako terapeut pokouším sny vyložit, jaké jsou základní možné přístupy k interpretaci, co si myslím o snářích a univerzální platnosti snových symbolů. Přestože je obvykle výklad snu právě doménou a ukázkou dovednosti a zkušenosti terapeuta, nabídnu způsoby, jak můžeme vytěžit potenciál snové zprávy sami, bez přítomnosti psychoterapeuta. Všechny teoretické pohledy si ukážeme na konkrétních snech pacientů v psychoterapii.

Základní funkce snů

Žádnou událost, která na nás měla vliv, jakkoliv nás (de)formovala, nemůžeme ze své duše vypustit, zapomenout na ni. Pokud si ale nevíme rady, jak s ní naložit, jak ji vyřešit, hodíme ji do jakéhosi vnitřního „sklepa, vězení nebo trezoru“ na později. Spánek a sen je právě část dne, kdy žalářník nebo ostraha trezoru pospává. Polevuje v bdělosti a vzpomínky, obavy, touhy a další choulostivá témata se pokouší dostat ven. Kdyby se ale takováto „nebezpečná postava“ (a také vzpomínka, nebo jiný duševní obsah) snažila projít kolem klimbajících nebo unavených strážných v „plné parádě“, vzbudila by poprask a vzbudili by se i strážní, čímž bychom se probudili i my z vlastního spánku. Proto je nutné hlídače obejít, obelstít je. Přestrojit se, schovat se a sice se dostat ven z vězení, ale zároveň nebýt přímo poznán, vypadat jako obyčejný „odpadkový koš nebo údržbář“. Toto přestrojení je snový symbol. Umožňuje, aby se „vlk nažral a koza zůstala celá“.

Člověku se například zdá o tom, že „sedí v práci a hladí po srsti kotě, které k němu odkudsi přiběhlo,“ což je milý, neškodný a dětsky bezpečný výjev. Představme si, že máme v duši určitého strážce, „securiťáka.“ Tento strážník, který stráží morálku, zda se v duši spícího nic podezřelého neděje, může u takového typu snu klidně klimbat taky. Kdyby totiž vyšlo najevo, že spáč sní v posteli vedle své manželky o tom, že by rád tu „novou mladou »kočku«, která nastoupila do práce, hladil po »kožíšku«,“ mohl by přijít šok. Mravní policie by spustila alarm. Spící by se mohl ocitnout v nepříjemné konfliktní situaci – střetu žádostivosti po atraktivní kolegyni a chuti být věrný muž a neublížit manželce. Snový symbol je tedy určitý kompromis. Utajovaný obsah chce ven, ale pokud by se dostal „na svobodu“ ve své syrovosti (a někdy i surovosti), museli bychom se probudit zahlceni náhlým návalem emocí strachu, studu, vzteku, touhy atp. Proto se sice ve snu projeví, ale pod „ochranou symbolů.“

Vše bude ještě jasnější, když se podíváme na „práci snových symbolů“ na konkrétním snu Světlany, v pokročilé fázi terapie.

„Venku je drak. Nebo ještěr, dinosaurus… Nakukuje dovnitř oknem. Je to scéna jak z Jurského parku. Snažím se zatáhnout žaluzie, aby mě neviděl. Schovávám se někam do malého místa, aby se ke mně nedostal. Pod postel, do skříně. Nejhorší je to veliké oko, jak nakukuje do okna. Říkám si „už je to tady zase.“ Bojím se, jsem tam sama, bez pomoci.“ Vyložení hlubšího významu tohoto snu by bez psychoterapie nebylo možné. Tento sen se v obměnách Světlaně zdá od dětství. K pochopení tohoto snu, je potřeba vědět, že Světlana ...

Předplatné je zrušeno. Patříte-li k několika málo lidem, kteří mají ochotu podpořit fungování webu, můžete tak učinit v záložce na horní stránce obrazovky: Stát se sponzorem ( https://uterapeuta.cz/sponzor/ )

Cena: 0 Kč / rok

(0 Kč / měsíc)

Můžou vás zajímat tyto články

error: