Nějak mi to nemyslí – nemám demenci?

Předplatné Předplatné
minut čtení 10-20 minut
Náročnost Náročnost: Lehčí

Kde mám klíče? Prozvoň mě, nemůžu (zase) najít mobil! Vůbec nevím, co jsem teď právě četl(a)... Už zase se mi připálil oběd… No, jak jsem projel(a) poslední dvě křižovatky nemám ani páru!“

Jsou Vám podobné situace známé? Možná, že se nad nimi jen pousmějete, ale mnoho lidí si klade otázku, jestli se jim nebo jejich blízkým v mozku nezačíná vyvíjet plíživá demence.

Definitivní diagnózu demence i jiné neurologické poruchy musí provést neurolog. Možná však již máte vyšetření za sebou nebo si kladete otázku o jeho smysluplnosti. Obsahem tohoto článku je zaměřit se přehledně na způsoby, jak orientačně rozlišit neurologicky dané poruchy paměti a pozornosti od těch psychologicky podmíněných, včetně dvou relativně snadných zkoušek psychické výkonnosti, jejichž nezvládnutí bývá nápadné a svědčí o převaze neurologického narušení nad psychologickým. Zadat je svým blízkým zvládne i laik. Ovšem protože obavy z demence bývají prožívány velmi mučivě a úporně, bude v dalším, navazujícím článku Proč mám strach, že mám demenci nabídnut hlubinný psychologický výklad možných příčin, proč zapomínáme, intelektuálně selháváme a proč se ani přes pečlivé neurologické vyšetření s „negativním“ nálezem nemůžeme zbavit strachu z demence. Co kdyby lékař něco přehlédl...?

Na naše mentální fungování (pozornost, paměť, myšlení) má pochopitelně vliv jak biologický stav mozku, tak i (a to neméně silně) naše aktuální citové rozpoložení, minulé vzpomínky, množství úkolů, očekávání – prostě naše psychika. Pokud chceme mít jistotu a máme vážné podezření na některé z plíživých mozkových poškození, měli bychom se nechat vyšetřit neurologem. Pokud již toto máte za sebou, nebo z nejrůznějších důvodů k lékaři vydat nemůžete nebo nechcete, nabídneme Vám několik následujících bodů k základnímu odlišení, zda se jedná o problém „organický“, tj. hmoty mozkové tkáně nebo psychologický. Nabídnu Vám diagnostický pohled klinického psychologa.

Délka trvání potíží

Čas je důležitý rozlišovací faktor. Jak dlouho prožívané problémy trvají? Pokud je doba trvání problémů kratší než ...

Předplatné je zrušeno. Patříte-li k několika málo lidem, kteří mají ochotu podpořit fungování webu, můžete tak učinit v záložce na horní stránce obrazovky: Stát se sponzorem ( https://uterapeuta.cz/sponzor/ )

Cena: 0 Kč / rok

(0 Kč / měsíc)

Můžou vás zajímat tyto články

error: