Nedostatek sexuální touhy ve vztahu a jeho příčiny

Předplatné Předplatné
minut čtení 45 minut
Náročnost Náročnost: Lehčí

Erotika je to, co odlišuje milostné partnery od „pouhých“ kamarádů. Je pečetí výjimečnosti a vyznamenáním pro naši polovičku: Ty jsi pro mne jedinečnou osobou, důležitější než všechny ostatní. Ty se mnou můžeš zažívat takové důvěrnosti, jaké nikdo jiný nesmí. Je i projevem otevřenosti, vzájemného spojení a důvěry.

Demontáž vzrušení, jiskrného erotického života ze vztahu se neprojeví jen v posteli, ale i v mnoha jiných rovinách: chátrá obvykle tvořivost, hravost, důvěra, náklonnost. Z manželů se můžou stát spolubydlící. Erotický život z daleka nemusí mít podobu vášnivých vzplanutí, typických pro úvodní fáze mladých vztahů. Pokud však zcela vymizí intimní důvěrnosti, specifičnost manželského připoutání obvykle uvadá a usychá jako květina bez vody. 

Bez erotiky 

Když začne milostná touha a žádostivost ztenčovat a mizet, vnímá to většinou jeden z dvojice jako podstatné ochuzení života. Schází energetické nabuzení, slast, prostředek uvolnění napětí, ale i zážitek vlastní atraktivity a důležitosti v životě naší polovičky. Muži jsou častěji frustrovaní z nedostatku sexuálního kontaktu se svou partnerkou, ženám zase chybí více nesexuální projevy náklonnosti a zájmu. Není ale výjimkou, když prožívá sexuální strádání silněji žena než muž. Sexualita je široká řeka, napájená z mnoha různých přítoků. V následujícím textu se zaměříme na pochopení toho, odkud se „voda“ v řece touhy bere a co její hladinu snižuje. Pochopení souvislostí pak může vést k lepšímu „vodnímu hospodářství“ a lepšímu „zavlažování“ vyschlých a vyprahlých vztahů. Zaměříme se na vlivy spočívající v partnerském vztahu, ale i ryze osobní příčiny poklesu sexuálního zájmu.

Libido

Psychoanalýza už od doby svého vzniku staví na zásadním předpokladu: V životě jsme hnáni vnitřními instinkty, chutí dosáhnout slasti, blaha a uspokojení potřeb. Tato vnitřní energie, libido, je jak duševní, tak i tělesné povahy. Můžeme si ji představit jako „psychické palivo“ nebo „elektrickou energii“, která oživuje a pohání elektrický spotřebič (což člověk taky z fyzikálního, bioelektrického hlediska skutečně je). Libido se odráží v našem erotickém vzrušení, ale i touze dobře se najíst, bavit se u filmu, radovat se z úspěchů dětí, zažít slast z ocenění rodičů a tak dále a tak dále… Nepředstavuje tedy jen sexuální slast, ale slast obecně. A v tom je právě jeden z kamenů úrazu, jak bude dále popsáno. 

Dobíjecí baterie v nás

Pro pochopení opadání sexuální touhy je důležité chápat libido jako energii, která pohání jak naše duševní, tak i tělesné fungování. Můžeme si pro ilustraci představit libido jako nabíjecí elektrickou baterii, která se používáním vybíjí a připojením k nabíječce zase energii získává. Když se bateriová svítilna vysvítí přes den, večer bude vybitá. Jistě, kapacita baterie s přibývajícím časem klesá a stejně tak je tomu i u člověka, když stárne. Věk není ale jediným faktorem ztráty sexuální energie. Velmi záleží, jak o naši „libidinózní baterii“ pečujeme. Dále se tedy budeme zabývat tím, co vše ovlivňuje kapacitu baterie, stav jejího nabití a proč dochází k (ne)používání v erotické oblasti. 

Lepivost libida 

K období zamilovanosti, fázi vášnivé lásky, erotika a sexuální náboj automaticky patří. Sexuální aktivita je dána jednak intenzivními city lásky, jednak je zamilovanost podobná drogové intoxikaci. Opilí jsme mnohem blíže tělesnosti. Jakmile tento opojný stav pomine, začne se projevovat naše vnitřní osobnostní nastavení. Kořeny osobnosti leží v rodinné atmosféře našeho dětství. Psychoterapeuti o libidu totiž říkají, že je „lepivé“. Přilepí se k tomu, co mu je podstrčeno. Dítě si tedy oblíbí velmi často to, co mu je nabízeno. Aktivity, které zažívá, se k němu přilepí, ačkoliv třeba i protestuje… To je jedním z vysvětlení, proč člověk, který v dětství nenáviděl práci na zahradě, si nakonec sám zahrádku pořídí nebo proč původně nenáviděné výlety na hory v dětství se stanou hlavní náplní víkendů v dospělosti. Lze tak z části vysvětlit i oblibu v různých násilných a dalších sexuálních praktikách. Tomuto tématu se však podrobněji budeme věnovat v jiném, specificky zaměřeném textu.  

Co se sexuality týče, velmi záleží na tom, jakou roli hrála erotika v životě rodiny dítěte. Centrální úlohu zde mívá matka. Záleží na tom, co cítila ke svému dítěti. Některé matky se totiž ...

Napsat komentář

Celý text dostupný pro předplatitele. Děkuji za případnou ochotu přispět k fungování webu!

Cena: 980 Kč / rok

(82 Kč / měsíc)

Můžou vás zajímat tyto články

error: