Časté dotazy


Otázky na obsah a využití textů

Aktualizují se články?

Ano. Informace o doplnění a aktualizaci již publikovaných článků, stejně jako upozornění na nově publikované texty bude dostupná v sekci novinky na úvodní straně webu uTerapeuta.cz 

Bude se rozšiřovat oblast článků?

Web bude v období od září 2021 do června 2022 v pilotní, testovací fázi provozu. Pokud se ukáže, že čtenáři považují články za užitečné a provoz webu bude finančně rentabilní, rozhodně plánujeme rozšíření oblasti článků. Cílem je co nejširší pokrytí spektra potíží, pro které lidé psychoterapii vyhledávají. Naší snahou je také více se věnovat partnerským a rodinným vztahům, podmínkám zdravé výchovy, tématům stárnutí, práce i duchovní oblasti, pro kterou lidé také velmi trpí, aniž by si toho byli vědomi.

Co je web uTerapeuta.cz? Proč vznikl, jaký je jeho cíl?

„Chtěl bych se zeptat, jestli ještě berete nové pacienty, chtěl bych k vám chodit na terapii,“ zní v telefonu mé psychoterapeutické praxe mnohokrát za týden. Lidé volají a žádají mě o schůzku. Trpí buď sami nebo se bojí o své blízké. Omlouval jsem se sám před sebou, že se přece nemůžu věnovat všem a doufal jsem, že budou mít jiní kolegové více prostoru. Nemají. Jak bude zřejmé z textů na tomto webu, psychoterapie je časově velmi náročná. Proto bývá kapacita pro adepty léčení rychle naplněná. Psychoterapie má v léčbě duševních potíží nezastupitelné místo. Nejen, že vede ke zmírnění symptomů nemoci, ale proměňuje člověka zevnitř. Často je mi líto lidí, na které se „prostě“ nedostane… 

Míval jsem ve zvyku přednášet pro kolegy profesionály – psychology, lékaře a další pomáhající profese. Když jsem pak ale byl později zván přednést nějaké psychologické téma i pro laickou veřejnost, udělal jsem zajímavou zkušenost. Přestože se jednalo „jen“ o předání informací, přednášku před publikem, tedy nikoliv psychoterapii, několik lidí mi později dalo povzbuzující zpětnou vazbu. Některé nabízené myšlenky a nápady je inspirovaly. „Promluvila jsem si pak s matkou, se kterou jsem roky nemluvila,“ svěřila mi jedna paní dojemnou zprávu. „Myslím, že jsem ji lépe pochopila a dovedla jsem jí víc odpustit, jak se ke mně chovala…“ 

To mne přivedlo k nové myšlence. Webové stránky (michaelvaclavik.cz) jsem doposud používal hlavně proto, aby lidé věděli, že mám plno a nemůžu se s nimi setkávat. Vždycky jsem si říkal, že je to trochu zvrhlá motivace, mít stránky, abych k sobě lidi nezval. Náhle mě napadlo, že pokud i přednášky můžou lidem pomáhat, mohla by stejně zapůsobit i databáze článků, které by si lidé mohli nejen jednou poslechnout, ale opakovaně číst, přemýšlet nad nimi a dovolit jim, aby na ně působily. Ještě více mě v tomto nápadu podpořila zkušenost, když jsem začal vést psychoterapeutické skupiny pro kolegy, účastníky výcviku pro získání kvalifikace v oboru psychoterapie. Druhý rok jejich psychoterapie začali absolvovat i teoretické přednášky. To prohloubilo jejich schopnost více a hlouběji zužitkovat psychoterapii, kterou procházeli. V neposlední řadě jsem pak pro nedostatek prostoru vedl i jen několik rozhovorů s lidmi s různými potížemi. Chtěl jsem jim nabídnout alespoň nějaké osvětlení pravděpodobných příčin a souvislostí jejich problémů. Některým z nich se ulevilo. Nevím pochopitelně, jestli si to můžu plně připsat na svůj vrub, ale vím o ženě, která přišla s akutním rizikem velmi časného porodu. To se jí stalo před tím už třikrát. Po našich několika rozhovorech rozboru možných příčin jsem se dozvěděl, že tentokráte porodila takřka v termínu zdravé, donošené dítě. A to i přes to, že jí mé nápady připadaly „přitažené za vlasy“ a nesouhlasila s nimi. 

Proto vznikla internetová stránka uTerapeuta.cz, tedy postupně se plnící databáze článků z oblasti psychických poruch, problémů ve vztazích, výchovy a psychologických témat, se kterými se psychoterapeut spolu s pacientem setkávají. Rád bych na tomto místě nabídnul lidem, kteří chtějí lépe porozumět duševním poruchám a strastem, kvalitní a kvalifikované hlubší poznaní. 

Přál bych si, aby tyto pohledy mohli znát mí pacienti (protože terapie není přednáška, ale mnohem více rozhovor) i všichni lidé, kteří se o psychoterapii zajímají. 

V čem je web uTerapeuta.cz unikátní?

Článků o psychologii je na internetu hodně. Mraky. Většinu z nich ale nepíší odborníci. V současnosti už existují i kvalitní psychologické weby, jejichž autory jsou lidé z oboru. Nabízí desítky až stovky zajímavých článků o psychologii. Nevím ale o žádném jiném webu, který by:

 1. Se věnoval specificky lidem, kteří mají zájem o kontakt s psychoterapeutem. Těm, kteří by rádi absolvovali psychoterapii, dochází na ni, nebo to plánují; dále rodinným příslušníkům, přátelům a známým lidí s duševní poruchou nebo trablemi, kterým by rádi lépe rozuměli.  
 2. Měl jediného autora. Velké množství autorů na jiných internetových stránkách se na první pohled jeví jako výhoda. Máme přece širokou paletu názorů! Pro mne osobně je to ale jako chodit do ordinace, ve které se stále střídají lékaři s různými názory. První mi předepíše na bolavé koleno antibiotika, na další kontrole je ale další doktor vysadí a objedná operaci, aby ji třetí lékař po týdnu zrušil a doporučil rehabilitaci. Vidím to i v ordinaci. Kdo často mění „azimut“ své životní cesty, chodí tam a zpět nebo bloudí v kruhu. 
 3. Popisoval všechna témata z hlediska hlubinných, tedy v nevědomí skrytých (psychoanalytických), příčin vzniku duševních a vztahových potíží. Konkurenční weby můžou například doporučit u poruch spánku relaxovat nebo se otužovat, jak jsem si přečetl. Ale uTerapeuta.cz budeme vždy hledat prameny nespavosti. Co je důvodem nevědomé nemožnosti, neochoty nebo i zákazu usnout? Jeden přístup v zájmu ulevit trpícímu od narušeného spaní příčiny zakrývá, zde se vždy odkrývají. Volba je na každém čtenáři. 
 4. Byl napsán klinickým psychologem a psychoterapeutem provozujícím v každodenní klinické praxi zdravotnické zařízení. Jinde jsou autoři i kolegové poradci, koučové a terapeuti bez atestací ve zdravotnictví. Bývají to vzdělaní a inspirativní lidé. Pro povahu svého povolání ale nemohou mít zažity desítky tisíc hodin praxe psychoterapie s lidmi s duševními poruchami, mít zkušenost s tím, v čem bývá „zakopaný pes“, co v léčbě funguje a co ne.  
 5. Vyhýbal se odbornému a komplikovanému jazyku, přestože neslevuje z odhodlání jít pod povrch problému a popsat spletité souvislosti duševních potíží
 6. Nabízel celé spektrum témat podle potřeby čtenáře.

To všechno web uTerapeuta.cz splňuje. V tom je dle mého přesvědčení jedinečný.

Sám používám rád internet jako encyklopedii. Zadám heslo a doufám, že mi bude zodpovězena nějaká má otázka. V oblasti psychoterapie se obvykle setkávám s dvěma typy vyhledaných psychologických textů: 1.) Srozumitelné, s krásnými obrázky a se zajímavými titulky, kde se ale většinou dozvím dosti povrchní a mnohdy i zavádějící poznatky. Např. v otázce nedostatečného sebeocenění radí jeden konkrétní článek na populárně naučném psychologickém webu, abych si pověsil na zeď své diplomy a další úspěchy. Dle mých zkušeností ovšem vůbec nepočítá např. s vnitřními bloky, „protisilami“, které si v duši (nevědomky) pěstujeme a zakazujeme si tak radovat se. Pokud si podvědomě zakazuji radost, diplom na stěně nemá šanci pomoci. Články obvykle zůstávají na povrchu, nejsou pro mne příliš objevné a jejich pohled na řešení potíží bývá (kolegové snad odpustí) naivní. 2.) Druhým typem článků jsou velmi objevné články, obvykle ke stažení v britských a amerických psychologických databázích nebo serverech odborných časopisů. K jejich pochopení jsem se však často potřeboval dost pracně „prokousat“, rozumět psychologickým termínům a teoriím, aby dávaly celistvý smysl. Na těchto stránkách zkouším vybrat to nejužitečnější a nejzajímavější, k čemu jsem se studiem a praxí dostal. 

Na tomto webu si kladu za cíl spojit jak srozumitelnost, tak i hlubinný pohled na nevědomé síly, které roztáčí bludný kruh duševních a vztahových potíží. Snažím se nabídnout pohled, jak se na problém dívám jako psychoterapeut, jak o něm v rozhovoru s daným pacientem přemýšlím a jaké hypotézy je možné mít. Zároveň však chci ušetřit čtenáře „prodírání“ se hutnými teoriemi a snažím se je zjednodušit, byť jistě za cenu jistého ústupku v „akurátnosti“.

K čemu slouží články a komu je web určen?

Mnoho lidí si nosí v duši trápení, chřadne jim tělo nebo vztahy. Někteří se navštívit psychoterapeuta obávají, jiní to zkusili, ale terapeut jim řekl, že nemá volno, nebo ať se ozvou za čtvrt roku. Tyto webové stránky nabízí možná vysvětlení, pochopení vzniku i cesty ke změně v oblastech duševních poruch i zdraví, v otázkách partnerských a rodinných vztahů, sexuality, výchovy dětí a dalších oblastech. Pro mnoho lidí může být úlevné znát názor psychoterapeuta na daný problém. Protože je vždy lepší zažehnout svíčku než proklínat tmu, vzniká zde projekt informačního portálu uTerapeuta.cz. Rád bych zde vytvořil databázi článků pokrývající nejčastější lidská trápení, pro která vyhledáváme psychoterapeutickou pomoc.

Jsem přesvědčený, že texty mohou být inspirativní i pro odborníky. Mnozí lékaři, psychologové i další kolegové z pomáhajících profesí považují psychoanalytické myšlenky za zajímavé, objevné a užitečné. Protože jsou ale vzdělaní v jiných léčebných modelech, bývají pro ně psychodynamické přístupy obtížně uchopitelné a zužitkovatelné. V článcích webu uTerapeuta.cz usiluji o maximální srozumitelnost. Snažím se cíleně vyhýbat odborným termínům, jak to jenom jde. Pokusil jsem se „přeložit“ teorie do obrazného živého jazyka a na konkrétních kazuistikách z praxe ukázat jejich použití. 

U terapeuta? Kdo je to?

Autor článků, PhDr. Michael Václavík je klinický psycholog a psychoterapeut s dvacetiletou praxí s pacienty ve vlastním zdravotnickém psychoterapeutickém zařízení i na psychiatrii. Je vzdělán v psychodynamické (psychoanalyticky pojaté) psychoterapii, katatymně imaginativní psychoterapii a Transference Focused Psychotherapy (Psychoterapii zaměřené na přenos). Je tréninkovým terapeutem, lektorem i supervizorem v postgraduálním vzdělávání psychoterapeutů a přednášejícím na odborných konferencích. 

Životopis: Kdo je PhDr. Michael Václavík? 

Pracovní zkušenosti 

Po ukončení studia jednooborové psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci jsem nastoupil v roce 2001 na ambulanci Psychiatrického oddělení ve Fakultní nemocnici s poliklinikou v Ostravě – Porubě. Působil jsem jak na ambulanci, tak na lůžkové části Psychiatrického oddělení, kde jsem po dobu čtyř let spolupracoval s MUDr. Petrem Šilhánem a vedl prakticky denně skupinovou psychoterapii s hospitalizovanými pacienty a poskytoval individuální psychoterapii. V roce 2006 jsem založil soukromou praxi, Ambulanci klinické psychologie, v níž jsem se věnoval po ukončení práce ve FN Ostrava (v roce 2007) systematické psychoterapii.

Aktuálně provozuji nestátní zdravotnické zařízení Psychoterapeutická praxe, s.r.o., ve kterém také osobně pracuji v Pržně u Frýdlantu nad Ostravicí. 

Jako klinický psycholog figuruji i na Neurologickém oddělení Nemocnice Agel v Ostravě – Vítkovicích. 

Vzdělání

Atestaci z klinické psychologie jsem absolvoval na Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) v Praze v roce 2004. V následujícím roce (2005) jsem vzdělávací kurz v projektivních metodách u PhDr. Jana Ženatého zakončil na IPVZ Certifikovanou zkoušku v Rorschachově metodě. Zkoušku z Funkční specializace v systematické psychoterapii jsem vykonal na tomtéž Institutu v roce 2006. Titul Doktor filozofie jsem obdržel na Univerzitě Palackého v Olomouci v roce 2005. Rigorózní práce byla zaměřena na zkoumání osobnostních dispozic terapeutů k volbě psychoterapeutického přístupu.

Přiblížit se chápání spletitosti lidské duše mi pomohla má osobní psychoterapeutická zkušenost a postgraduální výuka. Skupinovou psychoterapii jsem sebezkušenostně zažil v systému SUR pod inspirativním a moudrým vedením Doc. MUDr. Jaroslava Skály v letech 1998 - 2002. O rok později jsem ukončil tříleté studium Psychoterapeutické fakulty v Praze na VIAP. Cenný hlubší pohled do vlastní psychiky mi umožnila individuální psychoanalytická psychoterapie u PhDr. Oldřicha Bajgera v letech 2004 - 2007.

Pro můj profesní vývoj byl velmi důležitý zájem o promítnutí (nevědomých) duševních obsahů do symbolů, obrazů a imaginací běžného života. Proto jsem se aktivně zajímal o Rorschachovu metodu, absolvoval výcvik v katatymně imaginativní psychoterapii a studoval grafologii.

Ve vzdělávání v psychodynamické psychoterapii jsem pokračoval u Brněnského institutu psychoterapie (BIP), díky němuž jsem mohl lépe porozumět prozíravosti i složitosti psychoanalytických teorií a v jehož rámci jsem mohl pomocí supervizí u MUDr. Petra Klimpla, CSc. lépe rozumět svým pacientům, svému vztahu k nim a účinněji provádět psychoterapii.

V roce 2015 jsem ukončil komplexní výcvik v Brněnském institutu psychoterapie.

Od roku 2017 se účastním tréninku a supervizního kurzu ve specifické variantě psychoanalytické modifikace Transference Focused Psychotherapy – Psychoterapie zaměřená na přenos s lektory PhDr. Eduardou Vendys Bakalářovou, George Brownstonem, M. D. a dott. Sergio Dazzim. 

Jsem přesvědčen, že díky tomuto hlubinnému (a přesto velmi praktickému) přístupu mohu nabídnout účinnější pomoc pacientům s hlubšími problémy a kolegům v rámci supervize lepší uchopení psychoterapeutického procesu léčby u pacientů se zatížením v osobnostní organizaci. 

Výuka, tréninkové vedení kolegů, členství v odborných společnostech 

Jsem interním lektorem, interním supervizorem a členem tréninkového výboru Brněnského institutu psychoterapie. Proto se na mne mohou obracet i kolegové se zájmem o psychoterapeutickou sebezkušenost nebo supervizi. 

Jako přednášející opakovaně vystupuji v rámci Psychoterapeutického sympózia v Beskydech, ale také např. na setkáních České lékařské společnosti JEP nebo na Freudových dnech v Příboře. Vyučoval jsem také psychologii na Ostravské univerzitě. 

Angažoval jsem se v Asociaci klinických psychologů ČR a v České společnosti pro Rorschacha a projektivní metody. 

Pracovní zkušenosti jsem získával také jako externí spolupracovník centra náhradní rodinné péče při výběru adoptivních rodičů nebo při vyšetřování pacientů s demencí pro výzkumné účely.

Ve shodě s literou zákonných povinností jsem registrovaný klinický psycholog u Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů.

Jakou mám jistotu, že to, co se tady píše je „pravda“?

Myslet si, že někdo „opravdu“ , v čem přesně spočívá konkrétní lidské trápení, by bylo pyšné a nereálné. Život je velmi komplikovaný a spletitý. I v psychoterapii (jako v každém jiném oboru) se vyskytne poměřování, který pohled je ten „lepší“. Zde Vám nabízím svůj pohled jednoho konkrétního terapeuta.  Názory, které v článcích nabízím, ale nejsou jen subjektivní domněnky. Všechny články tohoto webu vychází z hlubinných psychoanalyticky zaměřených teorií. Jsou založeny na zkušenosti, že duševní poruchy pramení ve specifických narušeních vývoje, zejména ve vztazích, jak jsme je zakoušeli od dětství do dospělosti. Z nich jsou vybrány ty, které se mi osvědčují v každodenní léčebné praxi během uplynulých 20 let. Ty, které vedly u pacientů v ordinaci k postupné změně v jejich životě a ústupu psychických i tělesných potíží. Každý má ale svobodu vybrat si komu a čemu chce věřit. A to je dobře. 

Na tomto webu se budou cítit dobře přemýšliví lidé, kteří chtějí poznat pravé já sebe sama nebo svých blízkých. Lidé, kteří chtějí přijít problémům na kloub a nazvat věci pravými jmény. Ti, kteří chtějí do hloubky pochopit proč k duševním a vztahovým potížím dochází. Odolají svůdnosti najít rychlé řešení. Nechtějí obejít důvody problémům jako hluboký a temný les. 

Jsou postavy v článcích skutečné postavy, opravdoví pacienti?

Ano, postavy zmiňované v článcích jsou skutečnými lidmi, s nimiž jsem se setkával nebo se ještě v hodinách terapie vídáme. Jejich jména jsou spolu s dalšími osobními údaji pochopitelně změněna. Vděčím jim za mnoho nabytých poznatků a zkušeností. 

Proč o píšete o „pacientech“? Není „klient“ oslovení prokazující větší respekt? 

V textech používám slovo pacient. Nemá pro mne nijak neuctivý výraz. Právě naopak. Představuje pro mě označení pro člověka, který má dost odvahy připustit si své slabiny, ochotu se poznávat a dost smělosti vstoupit do léčebného procesu. 

Slovo pacient pochází ze dvou latinských slov: Patiencia (trpělivost) a patior (trpět). Obojí je v psychoterapeutické léčbě přítomné i nutné. Pro změnu, o kterou v terapii jde, je potřebným palivem skutečné prožití, připuštění si vlastního utrpení a trpělivosti v sebepoznávání a hledání nových životních pohledů a cest. 

Slovo klient pochází z latinského cliens, „chráněnec“, což byla ve starém Římě polosvobodná osoba, závislá na svém ochránci (patronus). Označení klient mi evokuje mnohem více klienty banky nebo cestovní kanceláře, kteří si zjednávají službu, a proto jej příliš nepoužívám. 

Dobře vím, že slovo „klient“ je „in“ a korektní, ale o to na tomto webu nejde. Web je určen lidem, kteří nechtějí být polosvobodní, závislí na svém „ochránci“, ale mají ochotu i odvahu jít pod povrch korektnosti k jádru věci. 

Nahradí čtení článků psychoterapii? 

Obvykle ne. Ještě více než rozumovým pochopením problémů jsme proměňováni prožitkem, který pramení ve společných setkáních mezi terapeutem a pacientem. Terapie má své nezastupitelné místo pro živé setkání lidí (terapeut a pacient), mezi nimiž se znovuobjeví všechna možná zranění, očekávání i potřeby. Zároveň se nově tvoří schopnost lépe problémům rozumět, přijmout je a/nebo je změnit. Psychické poruchy většinou spočívají v tom, co si o sobě neuvědomujeme. Psychoterapeutický bonmot říká, že „Svého psychoterapeuta si platíme za to, aby nám říkal to, co nechceme slyšet.“ Proto je role terapeuta nezastupitelná. 

Přesto mohou články na tomto webu vnést více světla do trápení a nejasností člověka, který se setkává s duševními potížemi. Zejména ti čtenáři, kteří budou číst články skutečně přemýšlivě, zkoumavě a opakovaně, dovolí prezentovaným tématům na sebe působit, takoví z nich mohou skutečně těžit. Může se jim „rozsvítit“, vidět svůj život z jiného úhlu a najít inspiraci pro nové cesty řešení, které je třeba ještě nenapadly nebo k nim neměli odvahu. 

Jak číst články na webu uTerapeuta.cz? 

Především, prosím, nespěchejte. Psychické problémy se vyskytují v oblastech, kdy buď před sebou a/nebo před druhými něco tajíme, a přitom o tomto tajení vůbec nevíme. Jinými slovy je téma nevědomé, a proto o něm NEvíme. Může se nám mylně zdát, že popisované problémy se nás vůbec netýkají. Budeme-li přitom spěchat, můžeme snadno přehlédnout nebo popřít zrovna náš důvod pro vznik potíží. Právě jeden z důležitých úkolů psychoterapeuta bývá upozorňovat svého pacienta na to, že si o sobě myslí něco jiného, než co dělá, co prožívá, konfrontovat ho se sebou samým. Bude třeba, abychom tuto práci  -usvědčování, konfrontování sebe samotných- při čtení článku zajistili sami. 

Proto ještě jednou: Nespěchejte, dejte popisovaným souvislostem čas na Vás působit a sami se zkuste do popisovaných událostí vžít, představit si, zda by pro Vás přece jen neplatily nebo co by třeba na daný nápad řekli lidé, kteří Vás znají. 

Nejvíce prospívá, když vystoupíme z teorie a aplikujeme popisované nápady na naše  konkrétní životní situace, které si vybavíme, např. z uplynulého týdne. 

Předkládané poznatky jsou velmi hutné, obtížně „stravitelné“. I proto je dobré „nehltat“, ale „konzumovat“ články na webu postupně, aby nepůsobily na duši jako „přívalový liják“, který poničí krajinu, ale rostliny nezavlaží. Dejte tématům příležitost, abyste je mohl(a) postupně vstřebávat jako mírný, ale vytrvalý déšť. I proto doporučuji se k textům vracet opakovaně a číst více článků, i když se zdánlivě Vašeho tématu netýkají. Možná, že v nich uvidíte postupně hlubší a hlubší „závlahu“ duše... 

To zásadní raději zopakuji: Doporučuji hledat v popisovaných tématech své blízké i sami sebe. Aplikovat teorii na konkrétní životní události, které se nám denně dějí a zejména pak na ty zásadní, které nás trápí nebo mění náš životní kurs. 

Co od článků nečekat?

Rady, přesné návody a instantní spásu v prášku. Trh s psychologickou literaturou je zaplaven tituly typu „Jak na věc“. Prvoplánová rada dělá z toho, kdo radí, „borce“, který umí a ví a z příjemce rady „bezradné dítě“, které musí být vedeno za ruku. (Tématu požadavku rad a pokynů ze strany terapeuta se věnuje článek na webu uTerapeuta.cz nazvaný „Co s tím?“)

Texty na našem webu si kladou za cíl podnítit nové úhly pohledu na naše životy. Lépe si rozumět, chápat další souvislosti, nabýt čerstvé, alternativní poznatky o naší osobnosti. A na základě toho pak zkusit použít vlastní vnitřní tvořivost. Probudit chuť zkoušet vystoupit ze zajetých kolejí, když nevedou k žádoucímu cíli. Experimentovat, hledat si VLASTNÍ řešení. Chcete-li rychlé a snadné tipy, články bohužel nebudou pro Vás. Změna, kterou web uTerapeuta.cz nabízí, vyžaduje jistou míru úsilí. 

Poradce při rozhodování o vhodnosti nákupu předplatného

Články na webu uTerapeuta pro mne nejspíše budou:

FaktorProspěšné a cenné, protože:Neatraktivní, ztráta času, protože:
HlubinyMě zajímají hlubinné, v nevědomí skryté motivy a psychoanalytické pohledy. Nerad spekuluji, jsem spíše praktický člověk, který chce jít raději „rovnou k věci“. 
NámahaMám ochotu pročítat texty opakovaně, nechat je na sebe působit, hledat v nich svůj příběh.Hledám spíše jasné instrukce, pokyny, co dělat s problémem. 
TrpělivostChápu, že lidská duše i život jsou komplikované, a že „Řím nebyl postaven za jeden den.“ Dlouhé texty mě děsí, chci několik odrážek jako z nákupního seznamu. Chci změnu hned. 
NákladyChápu, že každý zisk se musí zaplatit. Obětuji peníze, ale i čas a svou energii výměnou za poznání.Nechci platit ani penězi ani časem ani úsilím – už mám „placení“ ve svém životě tak akorát dost.  
Snášenlivost bolavých emocíVím, že mě čtení článků může i zabolet. Věřím v léčebnou funkci čištění ran a „vyhmátnutí“ potíží.  Chci spíše podporu, relaxaci, dodat energii. Myslím, že zaměřování se na trable mi ještě více ublíží.
PřemýšlivostRád přicházím věcem na kloub.Nechci se v sobě „hrabat“.
Otevřenost k novémuJsem objevitelský typ. Zajímají mě nové, nečekané pohledy a chci se nechat „poučit“ i překvapit.Myslím, že už o sobě většinu vím. Nemyslím, že mi někdo jiný může doopravdy porozumět. 
PestrostZajímá mě celé spektrum témat, jak mých osobních, tak druhých lidí. Chci poznat sebe a svět z vícero zorných úhlů.Zajímá mě jen jedno téma. Nemám energii na další informace, témata a pohledy. Už tak cítím zahlcení; všeho moc škodí.  

Kolik to stojí?

Roční předplatné 

Základní, nesnížená cena za roční předplatné je 1190,- Kč. 

To je méně než obvyklá výše platby za jednu hodinu psychoterapie u renomovaného terapeuta. 

… a méně než 3,30 Kč za den a 22,70 Kč za týden…  

Každý jednotlivý článek přitom v sobě zahrnuje poznatky, které v psychoterapii získáváme mnoho desítek hodin. 

Výhody a význam předplatného:

 • Přístup ke všem článkům na webu ve všech sekcích po dobu jednoho roku
 • 500+ stran hlubinných psychologických poznatků 
 • Vyjádření podpory autorovi, fundraising provozu webu = vznik nových článků
 • Jistota, že čtete poslední, aktualizovanou verzi článků, doplněnou o příklady z praxe a upřesnění na základě zpětných vazeb čtenářů
 • Možnost pochopit problematiku z mnoha různých úhlů skrze vícero článků. Například muž s agresivními nebo úzkostnými potížemi se o sobě může dozvědět překvapivě důležité poznatky z článku o poporodní depresi… 
 • Každý měsíc 1-2 nové texty z oblasti psychoterapie s psychoanalytickým pohledem a z oblasti klinické psychologie. Jejich seznam najdete v sekci „Připravujeme pro Vás…“ 
 • Přispíváte 10 % z Vaší platby na dobročinné projekty 

Tříměsíční předplatné 

Základní, nesnížená cena za třímešíční předplatné je 690,- Kč. 

Podmínky a výhody jsou stejné jako u ročního předplatného. Jenom cena je v poměru k ročnímu předplatnému více než dvojnásobná. 

Proč si nemůžu koupit jenom jednotlivé články?

Mým původním záměrem bylo pojmout web uTerapeuta.cz jako „psychologickou trafiku“, kde si každý objedná přesně to, co ho zajímá. Ale během sepisování různých článků mi došlo, že pochopit určité téma znamená vidět ho z mnoha různých úhlů. Například pro pochopení panické poruchy může být vhodné prostudovat texty Panická porucha + Deprese a sebevražda + Polaritní osobnosti + Co s tím + Jak funguje psychoterapie a další, které vystihují specifickou životní situaci čtenáře. Velmi často se stává, že cenné odpovědi pro naši životní situaci najdeme právě v oblastech, o kterých si to dopředu nemyslíme.

Proč nejsou články zadarmo?

Většinu článků si můžeme na internetu přečíst bez nutnosti přímé finanční platby. Samozřejmě, že doopravdy platíme. Bez peněz by internet nefungoval. Platíme shlédnutím reklamy, která se nám vluzuje do duše, poskytnutím informací z našeho počítače, a především neobjektivitou. Internetové vyhledavače totiž mají v sobě nastaveny složité algoritmy. Ty si vytvoří po čase přesný model toho, co nás zajímá, čemu věříme, a tím nás potom zásobují. Myslíme si, že čteme „objektivní“ články, ale přitom je nám odkryta jen výseč reálného života, která podporuje naše dosavadní názory a baví nás. 

V životě se za vše platí. Tento pohled není moderní a „in“, ale jsem o tom přesvědčen. Tak, jako se platí u terapeutů, platí se i na webu uTerapeuta.cz. Kdo je ochoten něco obětovat, udělal první nutný krok ke změně. Musím ale ctěné čtenáře varovat. Platba předplatného nebude zdaleka to jediné, čím budete platit. Možná, že budou dokonce peníze bolet nejméně. Pokud má být psychoterapie skutečně prospěšná, musí jít obvykle do hlubin duše. Takový ponor si žádá od čtenáře odvahu, upřímnost, čas, trpělivost i námahu.

Nabídnu Vám ovšem možnost uchopit téma placení (neochoty v životě platit) jako psychologický test. Tento článek je na našem webu zdarma

Je možné setkat se s Vámi osobně? Mám zájem o psychoterapii.

Osobní setkání terapeuta a pacienta v psychoterapii považuji za hlavní a zásadní léčebnou formu. Ta má ale své fyzické limity. Právě proto, že zažívám dlouhé roky převis zájemců o léčbu ve srovnání s mými možnostmi vznikl web uTerapeuta.cz. Nenahrazuje léčbu, ale poskytuje alepoň mnohé poznatky, úvahy a nasměrování, jak chápat vznik duševních potíží, a které cesty vedou k jejich zmírnění nebo odstranění.

Na webu www.michaelvaclavik.cz můžete zjistit, jestli je k dispozici volné místo, stejně jako i kontaktní údaje. Pokud volno nebude, jsou zde (alepoň) články. Nenahradí osobní setkání, ale je v nich koncentrát poznatků, k jakému dojde člověk v léčbě v řádech mnoha desítek hodin psychoterapie. 

Technické otázky 

Můžu někomu předat svůj zaplacený přístup?

Předplatné je určeno pro osobní užívání jedním předplatitelem. Nepředávejte své přístupové údaje jiným. Přístupy jsou chráněny prostředím systému SimpleShop.cz  a mohlo by dojít ke zneplatnění Vašeho vlastního přístupu. 

Na kolika zařízeních můžu využívat předplatné uTerapeuta.cz ?

Webové stránky uTerapeuta.cz můžete využívat na svých vlastních zařízeních, např. na mobilu, tabletu a počítači. Není možné paralelní používání na více zařízeních současně. Vždy je možné číst v danou chvíli obsah webu jen na jednom zařízení.

Web využívá systému SimpleShop.cz a řídí se jeho pravidly používání webu. Systém má svůj zabudovaný ochranný algoritmus a zablokuje neoprávněný přístup. Pro bližší informace prosím navštivte stránky www.SimpleShop.cz

Můžu po zaplacení ještě svoje předplatné zrušit?

To bohužel vzhledem k charakteru webu nelze. Je to jako chtít vrátit vstupné po shlédnutí filmu nebo konzumaci oběda. Pokud byste ale nebyli spokojeni, napište nám prosím důvody své nespokojenosti na mail info@uterapeuta.cz. Budeme se Vašim podnětem zabývat a bude-li to možné, pokusíme se zvýšit Vaši spokojenost. 

Mám potíže s platbou, nepřišla faktura apod. 

Platební brány zajišťuje společnost ComGate. V případě potíží je možné se obrátit na mail podpora@comgate.cz nebo na info@uterapeuta.cz 

Máte dárkové poukazy? Je možné věnovat někomu předplatné?

Ano, a to ve dvou formách. 

1. Prvním, levnějším a okamžitým způsobem je elektronická forma. Vyberete si grafickou podobu poukazu a po zaplacení ceny Vám na uvedený mail přijde požadovaný dárkový poukaz, který je možné darovat elektronicky nebo si jej můžete sami vytisknout. 

2. Luxusnější variantou za příplatek je možnost objednat si tištěnou verzi poukazu. Poukaz je tištěný na reliéfním italském art papíru profi barvami. Obdarovanému přijde poukaz poštou na adresu, kterou zadáte během objednávky. Můžete (ale nemusíte) uvést své jméno, kdo je dárcem poukazu. 

Ceny se mění v závislosti na probíhajících akcích webu. 

Můžu nějak podpořit fungování webu?

Velmi si ceníme Vašeho zájmu. Web funguje díky předplatnému čtenářů. 

Webu pomůžete:

 1. Zakoupením předplatného
 2. Sdílením odkazů na webové stránky, na příspěvky na Facebooku a na Instagramu
 3. Finančním darem na číslo účtu 2501391969/2010. Každému dárci, který zašle na adresu info@uterapeuta.cz své fakturační údaje, bude vystaven daňový doklad do účetnictví.

Celý text dostupný pro předplatitele za částku menší než 2,70 Kč za den

Cena: 980 Kč / rok

(82 Kč / měsíc)

Můžou vás zajímat tyto články

error: